Koch Chemie Keramická ochrana laku Koch Ceramic Allround CO.02

Keramická ochrana laku se silnými hydrofobními účinky

Ceramic Allround C0.02 je keramický povlak, který slouží k dlouhodobé ochraně mnoha povrchů. Velmi tenká ochranná vrstva se pomocí chemické reakce trvale váže k povrchu. Tuto chemickou reakci spouští vzdušná vlhkost. K úplnému vytvrzení dojde přibližně po devíti dnech. Ceramic Allround C0.02 vytváří silně hydrofobní povrch, který velmi dobře odpuzuje tekutiny. Ošetřený povrch se dá snadno ručně čistit, jeho údržba je velmi snadná. Dosažený lesk zůstane zachován i po použití kyselých nebo zásaditých čisticích prostředků. Vytvrzená keramická ochrana tak chrání lak před vlivy okolního prostředí, jako je UV záření, posypová sůl, ptačí trus či polétavá rez (též vzdušná koroze), a snižuje mechanické poškození. Významně tak přispívá k udržení nebo zvýšení hodnoty vozidla.

Oblasti použití
Lakované povrchy na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech, obytných vozech, karavanech, lodích atd.

Doporučené použití
Před leštěním a konečnou ochranou vozidlo důkladně očistěte nebo umyjte alkalickým přípravkem (např. čističem Green Star Universal naředěným v poměru 1:10, nepoužívejte šampony s voskem). V případě hrubého znečištění (např. pryskyřice, polétavá rez, dehet atd.) předčistěte povrch pomocí červené, příp. modré čisticí modelíny nebo použijte odstraňovače asfaltu např. Teerwäsche A a podobně.

Příprava laku se v závislosti na jeho stavu (od silně až po středně zvětralý) provádí strojově pomocí hrubé brusné pasty Heavy Cut H9.02 nebo jemné brusné pasty Fine Cut F6.01. Přesné pokyny najdete v informacích o výrobcích Heavy Cut H9.02 a Fine Cut F6.01.

Zpracování mírně zvětralého laku a odstranění hologramů po leštění pomocí přípravků Heavy Cut H9.02 nebo Fine Cut F6.01 se provádí strojově politurou s vysokým leskem Micro Cut M3.02 s použitím excentrické leštičky s nucenou rotací (např.Makita PO5000C). K tomuto si prosím přečtěte informace o použití přípravku Micro Cut M3.02. Zbytky leštěnky zcela odstraňte profesionální utěrkou z mikrovlákna. Všechny povrchy setřete mírným tlakem čistou profesionální utěrkou z mikrovlákna napuštěnou odstraňovačem silikonu a vosku nebo odmašťovačem a odstraňovačem vosku Panel Preparation Spray a těsně před zaschnutím otřete další novou profesionální utěrkou z mikrovlákna. Pouze tak se zcela odstraní tenzidy, sušicí přípravky, oleje obsažené v leštěnkách atd. a zabrání se problémům s přilnavostí Ceramic Allround C0.02.

Pozor: u citlivých unilaků nebo jednovrstvých laků je nutno odstraňovač silikonu a vosku - Silicon- & Wachsentferner zředit v poměru 1:4 vodou, nejlépe destilovanou, aby se zabránilo případnému zmatnění. Poslední šmouhy doleštěte lehce další čistou profesionální utěrkou z mikrovlákna. Povrch laku by měl být nyní na slunci nebo pod lampou na kontrolu laku bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se již na lak nesmí sahat rukama nebo se ho dotýkat prsty (nebezpečí problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní dokonale připraven na Ceramic Allround C0.02. Utěrku Application towel oviňte kolem aplikátoru. Na utěrku Application towel nakapejte rovnoměrně po celé ploše přípravek Ceramic Allround C0.02 a rychle jím potírejte lak. Musí být vidět uzavřený tekutý film. Po nanesení do kříže - dvě podélné a dvě příčné vrstvy, nechte přípravek cca 5 minut odvětrat a poté jej ihned vyleštěte přiloženou utěrkou z mikrovlákna Coating towel. Následně další čistou utěrkou odstraňte přebytky naneseného přípravku a poté čistou stranou utěrky vyleštěte ošetřenou plochu krouživými pohyby směrem zvenčí dovnitř.

Na závěr se pod lampou na kontrolu laku ujistěte, že nikde nezbyly žádné šmouhy. Spotřeba na osobní auto cca 15–20 ml.

Důležité informace pro použití: Před použitím si na obalu nebo vnější krabici přečtěte upozornění na nebezpečí a proveďte příslušná ochranná opatření. Ceramic Allround C0.02 reaguje se vzdušnou vlhkostí. To může po otevření láhve způsobit vytvoření krystalů na jejím okraji. Pokud se tyto krystaly dostanou na aplikační hadřík, může se ošetřovaný povrch poškrábat. Proto je třeba krystaly vždy otřít hadříkem, než produkt nakapete na utěrku Application towel. Pokud se Ceramic Allround C0.02 během aplikace stane více vazkým (tuhým a lepkavým), bylo použito příliš málo přípravku a je nutno nanést přípravek znovu. V případě dvojitého nátěru je třeba mezi prvním a druhým nátěrem dodržet dobu schnutí asi 45 minut. Po 18–24 hodinách je již povlak odolný vůči povětrnostním vlivům. První mytí vozidla však proveďte nejdříve po devíti dnech, protože uzavírací vrstva je zcela vytvrzená až po této době. Znečištění jako ptačí trus a zbytky hmyzu je však přesto nutno jemně odstranit co nejrychleji i během prvních devíti dnů. Nepoužívejte čistící prostředky s hodnotami pH nižšími než 5 nebo vyššími než 12. Mytí vozidla: Aby byl vysoce lesklý keramický povrch zachován co nejdéle doporučujeme ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte prostředek Green Star Universal (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte jemnou pěnu Gentle Snow Foam.

Následná péče: Profesionální následná péče udržuje keramický povlak a minimalizuje vznik skvrn od vody. Proto po umytí vozidla doporučujeme použít přípravek ProtectorWax (ředění 1 : 100) jako mokrou konzervaci nebo přípravek Spray Sealant S0.02 jako tekutý vosk pro lakované povrchy. Přesné pokyny pro zpracování najdete v informacích o přípravku.

Upozornění:
Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozic.

Krátké video

Podrobnější video

7 865,00 Kč