Sypký sorbent Absodan Plus 10 kg

Absodan je tvořen velmi porézními drobnými granulemi z dánské suroviny "Kalcinovaný moler".
Zajišťuje velmi dobrou a rychlou sorpci, hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché.
Nelze jej použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncetrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%). Absorbovanou látku již neuvolňuje.

Parametry:
skupenství                  pevné - porézní granule
barva                         oranžová
hmotnost balení         10 kg pytel
sorpční kapacita oleje 11 litrů
sorpční kapacita vody 13 litrů

Návod k použití:
Granule nasypte kolem uniklé kapaliny, abyste zabránili rozšíření znečištění. Pak nasypte dostatečné množství sorbentu na vylitou kapalinu tak, aby byla zcela absorbována. Sorpci můžete urychlit pomocí kartáče nebo koštěte. Použitý sorbent smeťte a vsypte do vhodné PE nádoby nebo pytle. Likvidace použitého sorbentu se řídí podle typu absorbované kapaliny.

545,00 Kč